Chính sách bảo mật

CAM KẾT BẢO MẬT

PHẦN 1 - CHÚNG TÔI LÀM GÌ VỚI THÔNG TIN CỦA BẠN?

Sự riêng tư của bạn rất quan trọng với chúng tôi. Theo đó, chúng tôi đã phát triển Chính sách này để bạn hiểu cách chúng tôi thu thập, sử dụng, giao tiếp và tiết lộ cũng như tận dụng thông tin cá nhân. Khi bạn mua thứ gì đó từ cửa hàng của chúng tôi, là một phần của quá trình mua và bán, chúng tôi thu thập thông tin cá nhân mà bạn cung cấp cho chúng tôi như tên, địa chỉ và địa chỉ email của bạn. Khi bạn duyệt qua cửa hàng của chúng tôi, chúng tôi cũng tự động nhận được địa chỉ giao thức internet (IP) trên máy tính của bạn để cung cấp cho chúng tôi thông tin giúp chúng tôi tìm hiểu về trình duyệt và hệ điều hành của bạn. Tiếp thị qua email (nếu có): Với sự cho phép của bạn, chúng tôi có thể gửi cho bạn email về cửa hàng của chúng tôi, các sản phẩm mới và các cập nhật khác.

Sau đây phác thảo chính sách bảo mật của chúng tôi.

Sự riêng tư của bạn rất quan trọng với chúng tôi. Theo đó, chúng tôi đã phát triển Chính sách này để bạn hiểu cách chúng tôi thu thập, sử dụng, giao tiếp và tiết lộ cũng như tận dụng thông tin cá nhân.

Sau đây phác thảo chính sách bảo mật của chúng tôi.

Trước hoặc tại thời điểm thu thập thông tin cá nhân, chúng tôi sẽ xác định các mục đích thông tin được thu thập.

Chúng tôi sẽ thu thập và sử dụng thông tin cá nhân duy nhất với mục tiêu hoàn thành những mục đích theo quy định của chúng tôi và cho các mục đích tương thích khác, trừ khi chúng tôi có được sự đồng ý của các cá nhân có liên quan hoặc theo yêu cầu của pháp luật.

Chúng tôi sẽ chỉ giữ lại thông tin cá nhân như lâu dài là cần thiết cho việc thực hiện những mục đích.

Chúng tôi sẽ thu thập thông tin cá nhân bằng phương tiện hợp pháp và công bằng và khi thích hợp, với những kiến ​​thức hoặc sự đồng ý của cá nhân có liên quan.

Dữ liệu cá nhân có liên quan đến mục đích mà nó được sử dụng, và mức độ cần thiết cho những mục đích, phải chính xác, đầy đủ, và cập nhật.

Chúng tôi sẽ bảo vệ thông tin cá nhân bằng các biện pháp bảo vệ an ninh hợp lý chống lại mất mát hoặc trộm cắp, cũng như truy cập trái phép, tiết lộ, sao chép, sử dụng hoặc sửa đổi.

Chúng tôi sẽ làm cho có sẵn cho khách hàng thông tin về các chính sách và thực tiễn của chúng tôi liên quan đến quản lý thông tin cá nhân.

Chúng tôi cam kết tiến hành kinh doanh của chúng tôi phù hợp với những nguyên tắc này để đảm bảo tính bảo mật thông tin cá nhân được bảo vệ và duy trì.

PHẦN 2 - SỰ ĐỒNG Ý

Làm thế nào để bạn có được sự đồng ý của tôi?
Khi bạn cung cấp thông tin cá nhân để hoàn thành một giao dịch, xác minh thẻ tín dụng của bạn, đặt hàng, sắp xếp cho một giao hàng hoặc trả lại mua hàng, chúng tôi ngụ ý rằng bạn đồng ý với việc chúng tôi thu thập nó và sử dụng nó để chỉ rằng lý do cụ thể.
Nếu chúng tôi yêu cầu thông tin cá nhân của bạn vì một lý do thứ cấp, như tiếp thị, rồi chúng tôi sẽ yêu cầu bạn trực tiếp để có sự đồng ý thể hiện của bạn, hoặc cung cấp cho bạn một cơ hội để nói không.

Làm thế nào để tôi rút lại chấp thuận của tôi?
Nếu sau khi chọn tham gia, bạn thay đổi ý định, bạn có thể rút lại sự đồng ý để chúng tôi liên hệ với bạn, để tiếp tục thu thập, sử dụng hoặc tiết lộ thông tin của bạn, bất cứ lúc nào, bằng cách liên hệ với chúng tôi theo địa chỉ dpo@heritage.com.sg hoặc gửi thư cho chúng tôi tại:

HST Medical Pte Ltd
152 Paya Lebar Road # 02-06 Singapore 409020

PHẦN 3 - TIẾT LỘ

Chúng tôi có thể tiết lộ thông tin cá nhân của bạn nếu chúng tôi được yêu cầu của pháp luật để làm như vậy hoặc nếu bạn vi phạm Điều khoản Dịch vụ.

MỤC 4 - DỊCH VỤ BÊN THỨ BA

Nói chung, các nhà cung cấp bên thứ ba được chúng tôi sử dụng sẽ chỉ thu thập, sử dụng và tiết lộ thông tin của bạn trong phạm vi cần thiết để cho phép họ thực hiện các dịch vụ mà họ cung cấp cho chúng tôi. Tuy nhiên, một số nhà cung cấp dịch vụ bên thứ ba, chẳng hạn như cổng thanh toán và các bộ xử lý giao dịch thanh toán khác, có chính sách bảo mật của riêng họ đối với thông tin mà chúng tôi buộc phải cung cấp cho họ cho các giao dịch liên quan đến mua hàng của bạn. Đối với các nhà cung cấp này, chúng tôi khuyên bạn nên đọc các chính sách bảo mật của họ để bạn có thể hiểu cách thức mà thông tin cá nhân của bạn sẽ được các nhà cung cấp này xử lý. Đặc biệt, hãy nhớ rằng một số nhà cung cấp nhất định có thể nằm trong hoặc có các cơ sở nằm ở khu vực pháp lý khác với bạn hoặc chúng tôi. Vì vậy, nếu bạn chọn tiến hành một giao dịch liên quan đến dịch vụ của nhà cung cấp dịch vụ bên thứ ba, thì thông tin của bạn có thể tuân theo luật của (các) khu vực tài phán mà nhà cung cấp dịch vụ đó hoặc các cơ sở của nó có trụ sở. Ví dụ: nếu bạn ở Canada và giao dịch của bạn được xử lý bởi một cổng thanh toán đặt tại Hoa Kỳ, thì thông tin cá nhân của bạn được sử dụng để hoàn tất giao dịch đó có thể bị tiết lộ theo luật của Hoa Kỳ, bao gồm cả Đạo luật Yêu nước. Khi bạn rời khỏi trang web của cửa hàng chúng tôi hoặc được chuyển hướng đến trang web hoặc ứng dụng của bên thứ ba, bạn không còn bị điều chỉnh bởi Chính sách bảo mật này hoặc Điều khoản dịch vụ của trang web của chúng tôi.

Liên kết
Khi bạn bấm vào liên kết trên cửa hàng của chúng tôi, họ có thể hướng dẫn bạn đi từ trang web của chúng tôi. Chúng tôi không chịu trách nhiệm về thực tiễn bảo mật của các trang web khác và khuyến khích bạn đọc báo cáo bảo mật của họ.

PHẦN 5 - BẢO MẬT

Để bảo vệ thông tin cá nhân của bạn, chúng tôi thực hiện các biện pháp phòng ngừa hợp lý và tuân theo các phương pháp hay nhất trong ngành để đảm bảo thông tin đó không bị mất, bị sử dụng sai mục đích, bị truy cập, tiết lộ, thay đổi hoặc phá hủy một cách không phù hợp. Nếu bạn cung cấp cho chúng tôi thông tin thẻ tín dụng của mình, thông tin sẽ được mã hóa bằng công nghệ lớp cổng bảo mật (SSL) và được lưu trữ bằng mã hóa AES-256. Mặc dù không có phương pháp truyền qua Internet hoặc lưu trữ điện tử nào là an toàn 100%, nhưng chúng tôi tuân theo tất cả các yêu cầu của PCI-DSS và thực hiện các tiêu chuẩn công nghiệp được chấp nhận chung bổ sung.

PHẦN 6 - MÓN ĂN

Dưới đây là danh sách các cookie mà chúng tôi sử dụng. Chúng tôi đã liệt kê chúng ở đây để bạn có thể chọn nếu bạn muốn chọn không tham gia cookie hay không.

_session_id, duy nhất mã thông báo, sessional, Cho phép Shopify lưu trữ thông tin về phiên làm việc của bạn (giới thiệu, trang đích, v.v ...).
_shopify_visit, không có dữ liệu, Có liên quan đến 30 phút từ lượt truy cập lần cuối, Được sử dụng bởi nhà thống kê nội bộ của nhà cung cấp trang web của chúng tôi để ghi lại số lượt truy cập
_shopify_uniq, không có dữ liệu được giữ, hết hạn nửa đêm (tương đối so với khách truy cập) vào ngày hôm sau, đếm số lượt truy cập vào một cửa hàng bởi một khách hàng.
Giỏ hàng, mã thông báo duy nhất, kéo dài trong 2 tuần, Lưu trữ thông tin về nội dung của giỏ hàng của bạn.
_secure_session_id, mã thông báo duy nhất, sessional
Storefront_digest, unique token, indefinite Nếu cửa hàng có mật khẩu, điều này được sử dụng để xác định xem khách truy cập hiện tại có quyền truy cập không.

PHẦN 7 - TUỔI ĐỒNG Ý

Bằng cách sử dụng trang web này, bạn xác nhận rằng bạn có ít nhất tuổi trưởng thành tại tiểu bang hoặc tỉnh nơi cư trú của bạn, hoặc bạn đang tuổi trưởng thành tại tiểu bang hoặc tỉnh nơi cư trú của bạn và bạn đã cho chúng ta đồng ý cho phép bất kỳ người phụ thuộc nhỏ của bạn để sử dụng trang web này.

PHẦN 8 - THAY ĐỔI CHÍNH SÁCH QUYỀN RIÊNG TƯ NÀY

Chúng tôi bảo lưu quyền thay đổi chính sách bảo mật này bất cứ lúc nào, vì vậy hãy xem xét nó thường xuyên. Thay đổi và làm rõ sẽ có hiệu lực ngay khi đăng tải trên các trang web. Nếu chúng ta làm thay đổi vật liệu chính sách này, chúng tôi sẽ thông báo cho bạn ở đây là nó đã được cập nhật, vì vậy mà bạn nhận thức được những thông tin chúng tôi thu thập, làm thế nào chúng ta sử dụng nó, và trong hoàn cảnh nào, nếu có, chúng tôi sử dụng và / hoặc tiết lộ nó.

Nếu cửa hàng của chúng tôi được mua lại hoặc sáp nhập với một công ty khác, thông tin của bạn có thể được chuyển giao cho các chủ sở hữu mới để chúng tôi có thể tiếp tục bán sản phẩm cho bạn.

PHẦN 9 - BẢO VỆ DỮ LIỆU CÁ NHÂN

Từ ngày 2 tháng 2014 năm XNUMX, Đạo luật Bảo vệ Dữ liệu Cá nhân của Singapore (PDPA) đã đưa ra những thay đổi nhất định đối với cách thức chúng tôi có thể liên hệ với bạn cho các mục đích quảng cáo và tiếp thị.

PDPA quy định việc thành lập Cơ quan đăng ký không gọi quốc gia (DNC), cho phép các cá nhân đăng ký số điện thoại Singapore của họ từ chối nhận các cuộc gọi điện thoại tiếp thị, tin nhắn văn bản di động như SMS hoặc MMS và fax từ các tổ chức.

Những thay đổi này nói chung sẽ không ảnh hưởng đến các thông báo liên quan đến thông tin và dịch vụ được gửi bởi HST Medical, chẳng hạn như lời nhắc về chương trình khách hàng thân thiết của bạn.

HST Medical cam kết tuân thủ các yêu cầu của PDPA và tôn trọng các lựa chọn của bạn. Chúng tôi luôn lưu tâm đến việc thu hút khách hàng của mình theo cách có mục tiêu và phù hợp hơn.

Nếu bạn đã đăng ký số điện thoại của mình với Cơ quan đăng ký DNC, chúng tôi sẽ không gửi cho bạn các thông điệp quảng cáo và tiếp thị của chúng tôi qua các cuộc gọi điện thoại, tin nhắn văn bản và fax.

Tuy nhiên, nếu trước đó bạn đã đồng ý cho chúng tôi liên hệ với bạn vì những mục đích như vậy, chúng tôi sẽ tiếp tục làm như vậy cho đến khi bạn rút lại sự đồng ý của mình. HST Medical thông điệp tiếp thị nhằm mục đích giữ cho bạn liên lạc với những gì liên quan đến bạn và cập nhật cho bạn về các ưu đãi độc quyền, các chương trình phần thưởng, khuyến mại và giao dịch đặc biệt của chúng tôi. Nếu bạn muốn tiếp tục nhận được những tin nhắn như vậy hoặc từ chối, bạn có thể cho biết tùy chọn của mình bất cứ lúc nào qua contact.us@heritage.com.sg.

CÂU HỎI VÀ THÔNG TIN LIÊN HỆ

Nếu bạn muốn: truy cập, chỉnh sửa, sửa đổi hoặc xóa bất kỳ thông tin cá nhân nào mà chúng tôi có về bạn, đăng ký khiếu nại hoặc đơn giản là muốn biết thêm thông tin, hãy liên hệ với Nhân viên tuân thủ quyền riêng tư của chúng tôi tại dpo@heritage.com.sg hoặc qua thư tại địa chỉ

HST Medical Pte Ltd
[Re: Bảo mật Compliance Officer]
152 Paya Lebar Road # 02-06 Singapore 409020

# # #