xe đẩy

QUAN TRỌNG: Do đại dịch COVID-19, nhiều công ty giao nhận hàng hóa có thể thực hiện các thay đổi đối với các dịch vụ vận chuyển sẵn có mà chúng tôi không kiểm soát được. Khi đặt hàng, nếu cần, chúng tôi có thể liên hệ với bạn nếu phí vận chuyển thay đổi do sự thay đổi của nhà giao nhận. Xin lưu ý rằng bạn có trách nhiệm thanh toán Thuế hải quan địa phương và VAT / Thuế của mình. Đơn hàng bạn đặt ở đây KHÔNG bao gồm các loại thuế và phí ngoại tệ này. Giảm giá chỉ áp dụng khi mua sản phẩm và KHÔNG BAO GỒM phí vận chuyển. Vui lòng bao gồm Số điện thoại hợp lệ của bạn, cần thiết cho Vận chuyển và Giao hàng nếu có vấn đề. Cảm ơn bạn. Biết thêm chi tiết ở đây.