Polisi Privasi

KENYATAAN PRIVASI

SEKSYEN 1 - APAKAH KITA BAWAH DENGAN MAKLUMAT ANDA?

Privasi anda sangat penting bagi kami. Oleh itu, kami telah mengembangkan Dasar ini agar anda dapat memahami bagaimana kami mengumpulkan, menggunakan, berkomunikasi dan mendedahkan serta menggunakan maklumat peribadi. Apabila anda membeli sesuatu dari kedai kami, sebagai sebahagian daripada proses jual beli, kami mengumpulkan maklumat peribadi yang anda berikan seperti nama, alamat dan alamat e-mel anda. Semasa anda melayari kedai kami, kami juga secara automatik menerima alamat protokol internet (IP) komputer anda untuk memberi kami maklumat yang membantu kami mengetahui tentang penyemak imbas dan sistem operasi anda. Pemasaran e-mel (jika ada): Dengan izin anda, kami dapat mengirimkan e-mel kepada anda mengenai kedai kami, produk baru dan kemas kini lain.

Berikut ini menggariskan dasar privasi kami.

Privasi anda sangat penting bagi kami. Oleh itu, kami telah mengembangkan Dasar ini agar anda dapat memahami bagaimana kami mengumpulkan, menggunakan, berkomunikasi dan mendedahkan serta menggunakan maklumat peribadi.

Berikut ini menggariskan dasar privasi kami.

Sebelum atau pada masa yang mengumpul maklumat peribadi, kami akan mengenal pasti maksud yang mana maklumat yang dikumpul.

Kami akan mengumpul dan menggunakan maklumat peribadi semata-mata dengan tujuan memenuhi maksud-maksud yang dinyatakan oleh kami dan untuk tujuan lain yang serasi, kecuali kami mendapat kebenaran daripada individu yang berkenaan atau seperti yang dikehendaki oleh undang-undang.

Kami hanya akan menyimpan maklumat peribadi selama yang perlu untuk memenuhi tujuan tersebut.

Kami akan mengumpul maklumat peribadi dengan cara yang sah dan saksama, di mana sesuai, dengan pengetahuan atau persetujuan individu berkenaan.

Data peribadi harus relevan dengan tujuan-tujuan yang baginya ia adalah untuk digunakan, dan, setakat yang perlu untuk tujuan tersebut, haruslah tepat, lengkap, dan up-to-.

Kami akan melindungi maklumat peribadi dengan perlindungan keselamatan yang munasabah terhadap kehilangan atau kecurian, serta capaian yang tidak dibenarkan, pendedahan, penyalinan, penggunaan atau pengubahsuaian.

Kami akan membuat mudah didapati bagi pelanggan maklumat tentang polisi dan amalan kami berkaitan dengan pengurusan maklumat peribadi.

Kami komited untuk menjalankan perniagaan kami selaras dengan prinsip-prinsip ini untuk memastikan bahawa kerahsiaan maklumat peribadi akan dilindungi dan dikekalkan.

BAHAGIAN 2 - CONSEN

Bagaimana anda mendapat kebenaran saya?
Apabila anda memberikan kami maklumat peribadi untuk menyelesaikan transaksi, mengesahkan kad kredit anda, membuat pesanan, menguruskan untuk penghantaran atau kembali pembelian, kita membayangkan bahawa anda bersetuju dengan kami mengumpul dan menggunakannya untuk sebab-sebab yang tertentu sahaja.
Jika kita meminta maklumat peribadi anda untuk alasan menengah, seperti pemasaran, kami akan meminta anda secara langsung untuk persetujuan melahirkan anda, atau menyediakan anda dengan peluang untuk mengatakan tidak.

Bagaimana saya boleh menarik balik kebenaran saya?
Sekiranya setelah anda memilih, anda berubah pikiran, anda boleh menarik balik persetujuan anda untuk kami menghubungi anda, untuk pengumpulan, penggunaan atau pendedahan maklumat anda secara berterusan, pada bila-bila masa, dengan menghubungi kami di dpo@heritage.com.sg atau menghantar kami di:

HST Medical Pte Ltd
152 Jalan Paya Lebar # 02-06 Singapura 409020

SEKSYEN 3 - PENDEDAHAN

Kami mungkin mendedahkan maklumat peribadi anda jika kami dikehendaki oleh undang-undang untuk berbuat demikian atau jika anda melanggar Terma Perkhidmatan kami.

SEKSYEN 4 - PERKHIDMATAN PIHAK KETIGA

Secara amnya, penyedia pihak ketiga yang digunakan oleh kami hanya akan mengumpulkan, menggunakan dan mendedahkan maklumat anda setakat yang diperlukan untuk membolehkan mereka melakukan perkhidmatan yang mereka berikan kepada kami. Namun, penyedia perkhidmatan pihak ketiga tertentu, seperti gerbang pembayaran dan pemproses transaksi pembayaran lain, mempunyai kebijakan privasi mereka sendiri sehubungan dengan maklumat yang perlu kami berikan kepada mereka untuk transaksi berkaitan pembelian anda. Untuk penyedia ini, kami mengesyorkan agar anda membaca dasar privasi mereka supaya anda dapat memahami cara pengendalian maklumat peribadi anda oleh penyedia ini. Khususnya, ingat bahawa penyedia tertentu mungkin berada di atau mempunyai kemudahan yang terletak di bidang kuasa yang berbeza daripada anda atau kami. Oleh itu, jika anda memilih untuk meneruskan transaksi yang melibatkan perkhidmatan penyedia perkhidmatan pihak ketiga, maka maklumat anda mungkin tertakluk kepada undang-undang bidang kuasa di mana penyedia perkhidmatan atau kemudahannya berada. Sebagai contoh, jika anda berada di Kanada dan transaksi anda diproses oleh gerbang pembayaran yang terletak di Amerika Syarikat, maka maklumat peribadi anda yang digunakan untuk menyelesaikan transaksi tersebut boleh menjadi pendedahan di bawah undang-undang Amerika Syarikat, termasuk Akta Patriot. Setelah anda meninggalkan laman web kedai kami atau diarahkan ke laman web atau aplikasi pihak ketiga, anda tidak lagi diatur oleh Dasar Privasi ini atau Syarat Perkhidmatan laman web kami.

pautan
Apabila anda klik pada pautan di kedai kami, mereka boleh mengarahkan kamu daripada laman web kami. Kami tidak bertanggungjawab untuk amalan privasi laman web lain dan menggalakkan anda untuk membaca dasar privasi mereka.

SEKSYEN 5 - KESELAMATAN

Untuk melindungi maklumat peribadi anda, kami mengambil langkah berjaga-jaga yang wajar dan mengikuti amalan terbaik industri untuk memastikan ia tidak hilang, disalahgunakan, diakses, didedahkan, diubah atau dimusnahkan dengan tidak betul. Sekiranya anda memberi kami maklumat kad kredit anda, maklumat tersebut disulitkan menggunakan teknologi lapisan soket selamat (SSL) dan disimpan dengan enkripsi AES-256. Walaupun tidak ada kaedah penghantaran melalui Internet atau penyimpanan elektronik yang 100% selamat, kami mengikuti semua syarat PCI-DSS dan menerapkan standard industri tambahan yang diterima umum.

BAHAGIAN 6 - COOKIES

Berikut ialah senarai kuki yang kami gunakan. Kami telah menyenaraikannya di sini agar anda dapat memilih jika anda ingin menyisih dari kuki atau tidak.

_session_id, token unik, sessional, Membolehkan Shopify untuk menyimpan maklumat mengenai sesi anda (rujukan, halaman arahan, dll).
_shopify_visit, tiada data yang dipegang, Berterusan untuk 30 minit dari lawatan terakhir, Digunakan oleh tracker statistik dalaman pembekal laman web kami untuk merekodkan bilangan lawatan
_shopify_uniq, tiada data yang dipegang, tamat tempoh tengah malam (relatif kepada pengunjung) keesokan harinya, Mengira jumlah kunjungan ke kedai oleh seorang pelanggan tunggal.
Kereta, tanda unik, berterusan untuk minggu 2, Menyimpan maklumat mengenai kandungan kereta anda.
_secure_session_id, token unik, sessional
Storefront_digest, token unik, tidak terbatas Jika kedai mempunyai kata laluan, ini digunakan untuk menentukan apakah pengunjung saat ini memiliki akses.

SEKSYEN 7 - AGE KERUGIAN

Dengan menggunakan laman ini, anda menyatakan bahawa anda adalah sekurang-kurangnya umur dewasa di negeri atau wilayah kediaman anda, atau bahawa anda adalah umur dewasa di negeri atau wilayah kediaman anda dan anda telah memberikan kita kebenaran anda untuk membenarkan mana-mana tanggungan kecil anda untuk menggunakan laman web ini.

SEKSYEN 8 - PERUBAHAN KE POLISI PRIVASI INI

Kami mempunyai hak untuk mengubah suai dasar privasi ini pada bila-bila masa, jadi sila semak dengan kerap. Perubahan dan penjelasan akan berkuat kuasa sebaik sahaja posting mereka di laman web. Jika kita membuat perubahan ketara kepada dasar ini, kami akan memberitahu anda di sini bahawa ia telah dikemaskini, supaya anda mengetahui maklumat yang kami kumpulkan, bagaimana kami menggunakannya, dan dalam keadaan tertentu, jika ada, kami menggunakan dan / atau mendedahkan ia.

Jika kedai kami diperoleh atau bergabung dengan syarikat lain, maklumat anda boleh dipindahkan kepada pemilik baru supaya kita boleh terus menjual produk kepada anda.

SEKSYEN 9 - PERLINDUNGAN DATA PERIBADI

Dari 2 Januari 2014, Undang-Undang Perlindungan Data Peribadi Singapura (PDPA) telah memperkenalkan perubahan tertentu pada cara kami dapat menghubungi anda untuk tujuan promosi dan pemasaran.

PDPA memperuntukkan pembentukan Pendaftaran Jangan Panggil Nasional (DNC), yang membolehkan individu mendaftarkan nombor telefon Singapura mereka untuk memilih untuk tidak menerima panggilan telefon pemasaran, pesanan teks mudah alih seperti SMS atau MMS, dan faks dari organisasi.

Perubahan ini secara amnya tidak akan mempengaruhi maklumat berkaitan maklumat dan perkhidmatan yang dihantar oleh HST Medical, seperti peringatan mengenai program kesetiaan anda.

HST Medical berkomitmen untuk mematuhi kehendak PDPA dan menghormati pilihan anda. Kami sentiasa berhati-hati untuk melibatkan pelanggan dengan cara yang lebih tepat dan relevan.

Sekiranya anda telah mendaftarkan nombor telefon anda dengan DNC Registry, kami tidak akan menghantar pesanan promosi dan pemasaran kami melalui panggilan telefon, pesanan teks dan faks.

Namun, jika anda sebelumnya telah memberi kami persetujuan untuk menghubungi anda untuk tujuan tersebut, kami akan terus melakukannya sehingga anda menarik balik persetujuan anda. HST Medical pesanan pemasaran bertujuan untuk membuat anda tetap berhubungan dengan apa yang relevan dengan anda dan untuk memberitahu anda mengenai tawaran eksklusif, program ganjaran, promosi dan tawaran istimewa kami. Sekiranya anda ingin terus menerima mesej tersebut atau memilih untuk tidak ikut, anda boleh menunjukkan pilihan anda pada bila-bila masa melalui contact.us@heritage.com.sg.

SOALAN DAN MAKLUMAT PERHUBUNGAN

Sekiranya anda ingin: mengakses, membetulkan, mengubah atau menghapus maklumat peribadi yang kami ada mengenai anda, mendaftarkan aduan, atau hanya ingin maklumat lebih lanjut hubungi Pegawai Pematuhan Privasi kami di dpo@heritage.com.sg atau melalui pos di

HST Medical Pte Ltd
[Re: Privasi Pegawai Pematuhan]
152 Jalan Paya Lebar # 02-06 Singapura 409020

# # #